NÄTVERK JAG GILLAR

HÅLLBARA TRÄDGÅRDSFÖRETAG

Jag är numera inte bara aktiv medlem utan även med i styrelsen i föreningen Hållbara Trädgårdsföretag, en förening & nätverk som verkar för att sprida information kring och att göra den gröna branschen grön på riktigt.

https://www.hallbaratradgardsforetag.se/

SVENSK KOLINLAGRING

Jag är medlem i kolklubben, en interaktiv del av Svensk Kolinlagring som är en drivande organisation som möjliggör och driver projekt kring att gynna kolinlagring och regenerativa metoder inom svensk jordbruk. Många metoder som går att appliceras på all typ av odling/naturvård. 

https://svenskkolinlagring.se/

PERENNA GRÖNSAKER

Jag är aktiv i ett nätverk kring ett projekt rörande ätbara perenner som verkar för en ökad spridning, tillgänglighet och kunskap kring ätbara perenner. För visst vill vi alla ha en skötselfri, god, vacker och resilient matproduktion? 

https://perennagronsaker.se/

GRÖNA & PEDAGOGISKA SKOLGÅRDAR

Jag är medlem i detta nätverk som verkar för att sprida kunskap, bygga broar mellan discipliner samt skapa projekt med slutmålet att skapa fler gröna & pedagogiska skolgårdar för våra barn & unga. En förening ännu ung i sitt bildande med med många ljusa framtidsutsikter.    
björnbär hasselnötter trädgårdsdesign värmdö nacka stockholm från www.underjord.se